Field of activity

linh vuc hoat dong

Từ năm 1961, Nakaumi Industries Co.,Ltd được thành lập với chuyên ngành sản xuất Tyren. Với trên 50 năm kinh nghiệm Nakaumi chúng tôi tự hào giới thiệu các sản phẩm Tyren chất lượng và độ chính xác hoàn hảo cùng đóng góp vào sự phát triển của đất nước Việt Nam và thế giới trong tương lai.

Sản phẩm được sản xuất theo kinh nghiệm và kỹ thuật của Nhật Bản với chất lượng được đảm bảo và thời gian giao hàng đúng hẹn, giá thành cạnh tranh. Sản phẩm chuyên cung cấp cho ngành xây dựng và chúng tôi mong muốn giới thiệu đến các ngành nghề khác cũng có nhu cầu sử dụng sản phẩm.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second